2016 lyckades forskare vid KTH för första gången framställa genomskinligt trä. 2019 utvecklades en intelligent variant av materialet. Nu kommer den tredje generationens transparenta trä, mer genomskinligt än de tidigare versionerna och 100 procent miljövänligt framställt. Fem år som gått sedan genomskinligt trä presenterades första gången. Under de åren har det forskats mycket inom området… read more →

Det är inte främst omtanke om miljön som får bilister att överväga att skaffa elbil – istället är lägre driftskostnader det som lockar. Men det finns också flera anledningar till varför man trots allt inte slår till. Det visar en enkät med drygt 15.000 personer i fem europeiska länder, däribland Sverige. 38 procent av de.. read more →

Skissbild som visar den färdiga väggen. Bild framtagen av Butong.

Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus växer nu fram på studentboendet Colonia II i Linköping. Växtväggen mäter hela 17×10 meter och kommer att fungera som en entré till området. Utöver att vara den första växtväggen på ett flerbostadshus blir den även första större växtbeklädda fasaden utanför Sveriges tre storstäder. Projektet är frukten av ett samarbete.. read more →

I Sverige finns idag endast fem tankstationer för vätgasfordon. Det vill danska Everfuel ändra på. Målet är att Sverige ska ha få ytterligare minst femton vätgasstationer innan 2023 är till ända. Redan nu är åtta stationer under färdigställande, som en del i det EU-finansierade projektet att etablera en nordisk vätgaskorridor. Resterande sju stationer hoppas Everfuel.. read more →

Malmö arbetar för att skapa mobilitetshubbar runt om i staden. Parkeringshus och parkeringsplatser ska kopplas ihop med bilpooler, hyrcyklar och elsparkcyklar. Just nu ses över vilken digital lösning som ska användas och vilka konkreta platser som är mest lämpade, där plats kan reserveras för delningsbara fordon. Tanken är att kombinerad mobilitet ska göra det enklare.. read more →

Strategi & Ledning

Göran Kecklund. Bild: Arbetsmiljöverket.

Chefers arbetsbörda har ökat under pandemin. Det visar tidningen Chefs undersökning där 1.512 personer i ledande ställning besvarat frågor om hur deras arbete har förändrats. Av undersökningen, som genomfördes i slutet av januari, framgår att 14 procent av cheferna arbetar mer än sju timmar mer i veckan än före pandemin, att 31 procent arbetar fyra.. read more →

Många är nöjda med att arbeta på distans och tror att de kommer arbeta hemma några dagar per vecka, även efter att pandemin är över. Det visar en undersökning med tio svenska myndigheter, universitet och företag. Undersökningen tyder även på att kontoren kommer få en annorlunda roll. Det är forskare vid K2, Sveriges nationella centrum.. read more →

Foto: Atrium Ljungberg.

Hemmakontoret, kontorshubbar eller drop in-arbetsplatser – är det framtidens arbetsplatser? Mycket möjligt svarar en trendanalytiker medan arbetslivsforskaren tror på snabb återgång till kontoren när pandemin är över. Många svenskar verkar trivas med distansarbetet, medan det för andra känns påtvingat. Bättre arbetsro, insparad pendlingstid och större frihet hör till de de positiva effekter som nämns, medan.. read more →

John Hultén, föreståndare på K2.

Smart mobilitet är ett samhällsområde som förändras mycket snabbt. Nya lösningar och nya aktörer dyker ständigt upp. Hur ska man som beslutsfattare förhålla sig till detta och fatta bra beslut för att styra utvecklingen åt rätt håll? Den frågan har K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, tagit sig an i en.. read more →

Nordiska Rådet har publicerat en kortrapport med checklistor och inspiration för att utveckla Agenda 2030 och hållbarhetsmålen på lokal nivå. Några punkter i checklistan: En bra utgångspunkt är att bedöma hur din organisation arbetar med hållbarhet idag och identifiera aktiviteter som redan bidrar till hållbarhetsmålen. Kom fram till hur hållbarhetsmålen passar in i organisationens arbete… read more →