Klimat och energi-innovationer i fokus för årets 100-lista

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har presenterat sin årliga 100-lista över aktuella forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att skapa nytta för samhället och bli kommersiellt framgångsrika. I årets lista står bland annat innovationer för klimatomställning och energiförsörjning i fokus.

Fler trendspaningar

Mobilitet & Transport
Fastighet - Byggande -Boende
Hållbara Städer & Samhällen
Energi
Digitalisering & AI
Innovation
Hållbara Material
Livsmedel
Handel & Konsumtion
Mode & Design
Turism & Besöksnäring
Utbildning & Arbetsliv