Därför har inte Vehicle to grid slagit igenom

I flera år har det talats om att  V2G – Vehicle to grid – ska slå igenom. Men ännu har inte mycket hänt. Bland annat är det regler som säger att en elbil inte kan vara elproducent som sätter käppar i hjulet.

Vehicle to grid är ett brett begrepp som innebär att elbilar kan användas som en aktiv komponent i elnätet. Det förknippas oftast med att batteriet i elbilen kan användas för att mata ström till elnätet. Det är den mest avancerade användningsmöjligheten. Men det kan även innebära att laddningen anpassas till lokala förhållanden och olika parametrar som när laddningen sker, elpris och så vidare.

2022 kom en ny ISO-standard (15118-20) för dubbelriktad laddning. Många elbilar och laddboxar är också redo för tekniken. Trots det dröjer det innan VG2 kan realiseras i någon omfattande skala.

Endast solceller godkända för elproduktion

Det menar Peter Söderström, innovationschef på Vattenfall Eldistribution. Enligt honom beror detta till stor del på regleringar. Ett exempel är att det i regelverket endast står att man som privatperson kan ha solceller som elproduktion.

– Man kan inte anmäla en elbil som elproducent, det går inte. Så här i efterhand borde ju regelverket skrivas om så att det blir mer generiskt – inte kopplat till en viss teknik, säger Peter Söderström.

Men det finns fler aspekter att ta hänsyn till. Säkerheten är en. Nätkapaciteten en annan.

– Många kanske tror att det bara är att mata in några kWh till, men det kan bli droppen som får bägaren att rinna över. Jag vill inte döda engagemanget hos kunder, men det här är något vi måste se över först, säger Peter Söderström.

Trots allt tror Vattenfall att V2G snart är här. Söderström spår att det tillsammans med solceller kan bidra till ett mer stabilt elsystem sett ur ett lokalt perspektiv.

– Utvecklingen går mot distribuerad optimering. Att elnätet kan optimeras på lägre nivå och att en stad, kvarter eller ett villaområde kan effektivisera användningen av den infrastruktur som finns. Då kan man ju, i varje fall i teorin, ansluta mer – utan att behöva bygga ut.

Elinstallatören

Vad är Vehicle to grid?

Fler trendspaningar