Om Miljö Online Trend

Miljö Online Trend är en unik tjänst för bred trendspaning och analys av hållbar samhällsutveckling. Vi erbjuder en kombination av spaningar och fördjupningar inom 12 trendteman.

Miljö Online Trend  har under drygt två års tid utvecklats som en beta-tjänst för bred bevakning av hållbara förändringar i samhället. Detta då vi under senare år sett hur miljö- och hållbarhetsområdet breddats, fördjupats och blivit mer resurskrävande att bevaka. 

Av erfarenhet vet vi också att det ibland är svårt att se i vilken riktning utvecklingen rör sig. Detta anser vi gav utrymme för en tjänst som på ett nytt, unikt sätt ger inblick i vad som driver hållbarhetsfrågorna framåt.

Miljö Online Trend är till för dig som arbetar strategiskt eller i någon form av ledningsfunktion med miljö- och hållbarhetsfrågor och som har behov av att få en djupare insikt i hur samhället utvecklas över tid.

Trendspaningar

Dagligen spanar vi efter nya trender som vi sammanfattar i kortare eller längre artiklar.

Med hjälp av trendspaningarna kan du enkelt få koll på de senaste trenderna och tendenserna, inspireras och få idéer till att leda hållbart. 

Trendspaningarna ingår i vårt abonnemang Trend Bevaka

Trendteman

Miljö Online Trend bevakar följande tolv teman:

 • Mobilitet & transport
 • Fastighet – Byggande – Boende
 • Hållbara städer
 • Energi
 • Digitalisering & AI
 • Innovation
 • Hållbara material
 • Livsmedel
 • Handel & Konsumtion
 • Turism & Besöksnäring
 • Mode & Design
 • Utbildning & Arbetsliv

Inom varje tema kan du med hjälp av nyckelord lista de senaste trenderna inom just dina intresseområden. Detta snabbar upp din trendbevakning och ger fördjupad förståelse för vad som är på gång. 

Insikter & analyser

Trender startar ofta som en marginell företeelse, som sedan kan ta olika riktningar. Trenden kan avta, stagnera eller växa sig allt starkare och nå en ”tipping point” och övergå till att bli en etablerad företeelse – ett mainstream beteende.

En trend kan sägas bestå av många relaterade händelser som tillsammans ger upphov till en långsiktig skiftning i till exempel intressen, behov och attityder. Utvecklas trenden positivt når den efterhand allt fler människor, företag, institutioner och länder.

Insikter är kortare fördjupande artiklar av en trendutveckling. I våra trendanalyser går vi djupare in i en identifierad trend och tittar närmare på hur trenden har utvecklats. 

Trendteman, insikter och analyser ingår i vårt abonnemang Trend Bevaka & Analysera.

Här beställer du ditt abonnemang