Insikter - Mobilitet & Transport

Burger King ska leverera hamburgare i återanvändbara förpackningar

Snabbmatskedjan Burger King kommer ska från nästa år börja leverera mat och dryck i återanvändbara förpackningar. Det är i utvalda restauranger i New York, Portland, Oregon och Tokyo som konceptet ska pilot-testas. Burger King kommer under försöket samarbeta med TerraCycle och använda sig av deras tjänst Loop. Rent konkret kommer gästerna erbjudas att få sina hamburgare och varma och kalla drycker i återanvändbara förpackningar som återlämnas till restaurangen, varpå de TerraCycle diskar dem och levererar tillbaka till restaurangerna. Kunden betalar en pantavgift som återfås när förpackningen levereras tillbaka. I början av september tillkännagav TerraCycle även att de tecknat ett avtal med McDonald’s om återanvändning av dryckesbehållare i Storbritannien. Initiativen välkomnas av Greenpeace.

Analyser - Mobilitet & Transport
Trendspaningar
[ess_grid alias="trendmapper"]