Tema smarta stadsdelar: Tamarinden

Tamarinden i Örebro.

Tamarinden i Örebro är troligen Sveriges mest omskrivna smarta stadsdel. Bostadsområdet ska bli Sveriges första som reducerar, producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna i ett lokalt kvartersnät.

Samtliga byggnader får stomme av trä. Med hjälp av lokalproducerad energi från bland annat solceller ska stadsdelen bli näst intill självförsörjande. Men det som verkligen skiljer ut den från liknande projekt är användandet av spjutspetsteknik för att lagra energi lokalt och dela denna mellan fastigheter. Något som ska kapa energiförbrukningstoppar och minska onödig förbrukning.

Med hjälp av ett lokalt energinät och en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kan kopplas upp mot, ska onödiga energiförbrukningstoppar och förbrukning undvikas. Ytterligare ett sätt att minska energiförbrukningen är visualisera denna för de boende.

Förhoppningen är att området ska stå som förebild för resten av landet när det gäller att skapa framtidens hållbara städer.

Läs mer om Tamarinden

Fler trendspaningar