Uppsving för cykeln som transportmedel i världens städer

Minskad biltrafik och krav på ökad social distans i kollektivtrafiken har gett ett uppsving för cykeln som transportmedel i många av världens städer.  Kanske detta kan vara början på flera cykelvänliga städer i världen, menar konsultföretaget WSP.

WSP rapporterar att många städer valt att införa tillfälliga cykelkörfält för att skapa fler möjligheter att säkert ta sig fram och samtidigt hålla distans. Något som på sikt kan bli starten för en omfördelning av gatuutrymmet.

– Det går att snabbt leda om trafiken till ökad tillgänglighet för cykel. Bogota har exempelvis på kort tid byggt upp 76 km ny cykelväg med trafikkoner. Och Berlin har skapat två helt nya cykelleder med gula markeringar i gatan som vanligen används för omledningar, säger Julie Schack Møller-Kristensen, på WSP med erfarenhet från strategisk cykelplanering i både Nederländerna och Danmark.  

Ett tiotal städer, däribland London och Glasgow har tagit bort avgifter för sina delningstjänster av cyklar, rapporterar tidningen Citylab.

Förändrade resmönster

WSP menar att vi just nu ser vi ett förändrat resmönster där de som jobbar hemifrån gör fler lokala och korta resor.

– Den drastiska förändringen i hur – och hur mycket – vi transporterar oss just nu kan vara ett tillfälle att testa nya idéer, men det gäller att tänka igenom val av sträcka och att körfältet blir trafiksäkert. Vi kommer kunna lära oss mycket både om beteendeförändringar och framtida stadsplanering av den speciella situation vi nu befinner oss i, säger Julie Schack Møller-Kristensen.

Pilotprojekt för cykelkörfält har testats tidigare i svenska städer, till exempel på Götgatan i Stockholm då två bilkörfält gjordes om till cykelkörfält. Denna lösning är idag permanent.

Fem tips för temporära cykelfält

WSP ger även fem tips om vad man bör tänka på när man skapar temporära cykelfält. Säkerheten är viktigast.  Fysisk separering från motortrafiken och gående är nödvändig och att tydligt markera för användarna var den tillfälliga cykelbanan går. Vidare bör trafikplanerare tänka på att tillfälliga cykelbanor kan ge förändrade beteenden även på längre sikt.

WSP

Citylab

Fler trendspaningar