Ny bok ska inspirera till hållbara och smarta städer

Nu finns en ny kunskapssammanställning om hur vi kan skapa städer som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Boken har titeln Sustainable Smart Cities vilket hänvisar till hur vi kan bygga våra städer med avancerad teknik och innovativa lösningar och samtidigt göra dem mer hållbara.

Utgångspunkten är att använda teknik för att förbättra medborgarnas livskvalitet på ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt plan samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Det handlar om att möta sina medborgares behov utan att samtidigt äventyra framtida generationers förmåga att möta sina behov.

– Ett exempel är Singapore, vars övergång till en smart stad innebär att modern teknik integreras i alla aspekter av urban infrastruktur, inklusive transport, telekommunikation, hälsovård och resurshantering, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet som är författare till ett kapitel samt medredaktör och granskare.

Singapore har bland annat kommit långt med att använda sensorer för att samla in data digitalt som sedan analyseras för att informera om beslutsfattande vid leverans av tjänster. Man har även implementerat en digital plattform, som erbjuder snabb och effektiv leverans av digitala tjänster till medborgarna.

Karlstads universitet

Här hittar du boken Sustainable Smart Cities – A Vision for Tomorrow:

Fler trendspaningar