Smarta toaletter vinner mark

Risken för brist på vatten blir allt större. Det ger bland annat krav på smartare toaletter. Toaletter som utöver minskad vattenanvändning också kan upptäcka sjukdomar.

Ökande krav på vattenbesparande teknologi gör att utvecklingen av smarta toaletter går snabbt framåt. Försäljningen ökar stadigt och den globala marknaden beräknas intäktsmässigt år 2029 uppgå till 44 miljarder kronor. Motsvarande siffra var förra året 31 miljarder kronor.

Smarta toaletter omfattar såväl automatisk spolning som möjlighet att styra vattenanvändningen för varje spolning. Toaletterna kan också förses med diverse modern teknik. Som UV-ljus, fjärrkontroll och möjligheten att styra toaletten via Bluetooth. Den kan också ha automatisk uppvärmning av toasitsen och rengöra sig själv. Minskat behov av toalettpapper är en annan fördel – ekonomiskt och för miljön.

Att kunna upptäcka sjukdomar är kanske dock en än viktigare funktion. Genom att utrusta toalettstolen med viss teknik kan den mäta ämnen i urinen och på sätt hitta markörer som indikerar exempelvis diabetes eller cancer. Funktionen kan betraktas som ett kontinuerligt system för hälsokontroll.

Energi & Miljö

Fler trendspaningar