Cirkulär lösning ska ersätta engångskassar i handeln

Allt fler handlar sin mat online. Nu vill projektet Returbar göra denna verksamhet mer miljövänlig. Tanken är att hitta ett system som gör att den stora mängden papperskassar kan ersättas med en cirkulär lösning.

Projektet leds av Chalmers Industriteknik och Axfoundation. Bland de medverkande finns Coop. Där är Lena Nohrstedt hållbarhetsstrateg. Hon konstaterar att kunder blir irriterade över att få så många påsar och att det också är ett kortvarigt användande av material.

Enligt projektledaren Amelie Silfverstolpe är målsättningen att få fram ett systemförslag som går att implementera, inte någon ny häftig uppfinning.

– Enkelhet för kund är nyckeln, menar hon. Man ska kunna återlämna kassen överallt och pantlösningen ska vara smidig, men det måste också vara enkelt för dagligvaruaktörerna.

Förhoppningen är att till nästa år kunna presentera en pantlösning där flergångskassar kan återlämnas till valfri aktör, för att sedan rengöras och återbrukas.

Just nu ligger dock fokus på omvärldsspaning och inhämtning av information.

– Det behövs mer kunskap om hur man får sådana här cirkulära system att fungera, säger Lena Nohrstedt. Hur finansieras de och hur ser man till exempel till att en butik som säljer mycket får tillbaka emballage motsvarande den volymen?

Cradlenet

Fler trendspaningar