AI gör placeringen av solceller mer träffsäker

AI-metodiken, som Mohammad Aslani och Stefan Seipel utvecklat, beräknar hur solpaneler bör placeras på hustak så att så mycket solenergi som möjligt kan utvinnas. Foto: Lantmäteriet/HiG

Forskare vid Högskolan i Gävle har utvecklat en AI-metod som gör placeringen av solpaneler på hustak mer träffsäker. Nästa steg kan bli att forska hur hus och hustak kan byggas för att få ut så mycket som möjligt av solpaneler.

Solpaneler vara en bra investering, men det finns utmaningar. En är att avgöra hur många paneler som behövs. För många ger ett elöverskott som inte genererar särskilt mycket pengar när elen säljs, för få ger för lite el i förhållande till investeringskostnaden.

– Solceller är dyra och det gäller att hitta en balans för att investeringen ska löna sig så mycket som möjligt, säger Mohammad Aslani, forskare inom Geospatial Informationsvetenskap på Högskolan i Gävle.

Inom ramen för doktorsavhandlingen har Mohammad Aslani och Stefan Seipel, professor i datavetenskap, utvecklat en AI-metodik som bedömer potentialen för solpaneler på hustak. Metodiken vänder sig såväl till enskilda husägare som till kommunala stadsplanerare och fastighetsbolag.

Potential för hel stadsdel

– Om man som stadsplanerare vill se över potentialen för solenergi för en hel stadsdel är det viktigt att bedömningen blir så träffsäker som möjligt, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Mohammad Aslani.

I sitt arbete har Mohammad Aslani tagit hjälp av kartor från Lantmäteriet, flygfoton och punktmålsdata. I ett första steg kan AI-motorn sålla ut alla tak på ett foto av en stadsdel. I nästa steg bedöms takens lutning och väderstreck. I ett tredje steg tas sedan hänsyn till varje enskilt taks struktur. Slutligen ges ett förslag på hur många solpaneler som bör monteras på varje tak och även hur de bör placeras för att bli så effektiva som möjligt.

Närmast ska Mohammad Aslani i sin forskning bygga vidare på AI:n så att den även beaktar energibehovet i en byggnad. Därefter kan det bli annat spännande.

– Jag skulle också vilja vända på tankesättet, säger han, och forska kring hur hus och hustak skulle kunna byggas för att få ut så mycket så möjligt av solpaneler.

Högskolan i Gävle

Fler trendspaningar