Batterilagren kommer ändra spelplanen på elmarknaden

Batterier och batterilagring kommer att ändra spelplanen på elmarknaden. Det menar Dan-Eric Archer, vd på företaget CheckWatt. Just nu är stödtjänster till Svenska kraftnät det överlägset bästa sättet att utnyttja energilager på. Andra värden är att avlasta flaskhalsar i det lokala elnätet, utnyttja prisskillnader för elhandel eller kapa effekttoppar lokalt i en byggnad. Men det finns också andra användningar som Dan-Eric Archer är mer tveksam till.

För tillfället erbjuder Svenska Kraftnät så bra betalt för stödjänster att en investering i ett batterilager kan återbetalas på ett till två år.

Det blir också allt vanligare att företag tittar på energilagring och flexibilitet, vilket kan tillåta snabbare expansion och mer effektiv utbyggnad av elnäten.

Batterimarknaden kommer växa kraftigt framöver. Det är Dan-Eric Archer övertygad om.

– Många har nog inte insett vilken total ändring det kommer att bli. Den globala tillverkningskapaciteten om några år kommer ligga på uppåt 7 000 GWh batterier per år.

Elbilsbatterier levererar till hemmet

Merparten av dessa batterier kommer hamna i fordon, enligt Dan-Eric Archer. Att använda elbilens energi också för att leverera el till hemmet eller elnätet tror han blir mer vanligt i framtiden. Detta då ett elbilsbatteri har 5–10 gånger större lagringskapacitet än ett vanligt hemmabatteri.

Men det finns också applikationer där batterier inte är optimala, menar Archer. Han nämner variationer i vindkraftsproduktion och är också tveksam till försöken med lokala flexmarknader.

– Det är intressanta och tänkvärda exempel, men de är inte riktigt funktionella. För flaskhalsarna mellan lokalnät och regionnät kan det nog fungera, men det blir näst intill omöjligt att på det viset hantera överbelastning på kvartersnivå.

Själv tror han att bättre tariffer kan lösa många flaskhalsar, både inom lokalnät och på högre nivåer.

– För elnät är prissignalerna att nyttja nätet bättre och undvika toppar ännu alldeles för svaga. Det är viktigt att alla aktörer ändå lyfter blicken lite och ser vad som blir möjligt med alla de batterier vi nu vet kommer.

Tidningen Energi

Fler trendspaningar