”Laddstolpar i gatumiljön ett feltänk”

Bild: Stockholms stad.

2030 ska alla Stockholms 35 000 gatuparkeringar vara försedda med elbilsladdare. Det var en vision som Stockholms förra trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) drev hårt. Men idén sågas av Alexander Ståhle, projektledare för ”Smarta gator” och forskare på KTH.

För att förverkliga visionen utlyste Stockholms stad i våras en innovationstävling för att hitta enkla och billiga lösningar för laddning av personbilar i stadsmiljö.

”Vi är ute efter den enklaste och smartaste lösningen för att snabbt kunna skala upp utbyggnaden av laddinfrastrukturen utan att knäcka elnätet eller gräva upp varenda gatustump”, sade Daniel Helldén då.

Tidigare i höstas presenterades de tre finalisterna i tävlingen, som kommit fram till likartade lösningar. 

En lösning var att placera laddkablar i ett flexibelt system baserat på modulära trottoarkanter, som sedan skulle försörjas med endast en strömkälla per kvarter.

En liknande lösning var att modulära kantstenar som inrymmer utrymme för kabeldragning.

En tredje lösning var en skalbar och flexibel balklösning som möjliggör många laddplatser med bara en laddcentral.

Men Alexander Ståhle anser att hela idén bygger på ett feltänk.

Han menar att en utbyggnad med fasta laddstolpar som planeras i Stockholms stad och kanske fler svenska städer riskerar att permanenta en ohållbar förfulande gatu­användning.

Alexander Ståhle menar att laddstolpar inte har i gatumiljön att göra överhuvudtaget. De permanentar bilars plats i stadsmiljön, de tillför inga sociala värden och är ett privat – inte offentligt – intresse, som hör hemma på privat mark.

”Man tror att elbilar är ett allmänintresse – men det är ett privatintresse. Det finns inga bensinpumpar på gatorna. Varför ska laddstolpar finnas där, och ta yta från fotgängare, cyklister eller träd?”, säger Alexander Ståhle i en intervju med Supermiljöbloggen.

Fler trendspaningar