AI ska lösa sorteringsproblemet för second-hand

Marknaden för second hand växer kraftigt. Men kapaciteten att samla in och sortera kläder är underdimensionerad. Nu tar därför ett svenskt innovationsprojekt sig an utmaningen med det växande klädberget. Med hjälp av smart teknik och automation öppnas samtidigt upp för en högteknologisk industri i mångmiljardklassen.

Omkring 80 procent av alla insamlade textilier hamnar på soptippen eller bränns – trots att åtminstone hälften hade kunnat användas igen. När EU:s nya avfallsdirektiv börjar gälla 2025 förväntas dessutom insamlingsmängderna markant.

Därför kommer nya lösningar att krävas.

– I dag är sortering av använda kläder ett mycket manuellt arbete. Med den ökande mängden textilier behövs det att vi både automatiserar och digitaliserar processen, säger Anna Pehrsson, Recycling Solutions Lead på insamlingsorganisationen Texaid.

– För att lösa det och se till att mer kläder kan gå till second hand-marknaden krävs bland annat storskalighet i sortering samt automation av textilflödena.

Det säger Susanne Eriksson. Hon är projektledare för ”AI för cirkulärt mode” på innovationsmiljön Wargön Innovation i Vänersborg.

I det nya projektet ska artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering utveckla sortering och värdering för second handkläder. Målet är att skapa en effektiv och högteknologisk industri med potential att ge bättre lönsamhet för aktörer i branschen. En bransch vars globala marknad som år 2026 väntas uppgå till 77 miljarder dollar.

Magnus Nilsson är hållbarhetsansvarig på Björkåfrihet. Han tror att utvecklingen av AI-teknik kommer att innebära en betydande avlastning för sorteringspersonal. Detta inte minst då fokus kan läggas på den sista tredjedelen – hantering mot återanvändning.

–  AI-teknik kan också användas småskaligt i en lokal kontext där personer utanför textilvärdekedjan kan vägledas och ta rätt beslut och därmed bidra till en ökad återanvändningsgrad av textilier.

Innovatum Science Park

Fler trendspaningar