Så kan medarbetare lockas tillbaka till kontoret

Många arbetstagare vill fortsätta arbeta hemifrån. Det visar flera undersökningar. Samtidigt finns det också sådant som kan locka medarbetare tillbaks till kontoret.

Under pandemin var hemarbete nödvändigt. Nu frivilligt. Då många vill fortsätta arbeta hemifrån ser arbetsgivare ofta positivt på detta, men inte alltid och inte till fullo. Att tillåta distansarbete på heltid undviks helst. Den fysiska närvaron bedöms som allt för viktig – för kreativiteten och för samspelet kollegor emellan.

En undersökning arkitekt- och konsultföretaget Mer Arkitekter låtit genomföra visar att det också finns sätt att göra medarbetare mer motiverade att åter arbeta från kontoret. Det som lockar mest är:

  • Förmåner som underlättar vardagen – 36 procent
  • Fler rum för att kunna arbeta ifred – 23 procent
  • Utökad service i fastigheten, som till exempel gym och duschar – 17 procent
  • Mer inspirerande lokaler – 15 procent
  • Fler gemensamma aktiviteter i lokalerna – 12 procent

– Dagens kontor måste vara så mycket mer än bara mötesplatser, säger Niklas Larsén, vd för Mer Arkitekter i en kommentar. Svaren i undersökningen ger en hint till arbetsgivare att våga förändra.

Även vid rekrytering av nya medarbetare är viktigt att ta hänsyn till faktorer som gör kontoret mer attraktivt som arbetsplats. Flexibilitet är nyckelordet, menar Niklas Larsen.

– För att behålla och attrahera talanger är det viktigt att titta på vad ett flexibelt kontor betyder egentligen. Arkitektur och design kan ge de förutsättningar som krävs. Med hjälp av delningsekonomin kan fastighetsägarna tillhandahålla delade funktioner som restaurang, gym och gejmingrum. Då kan kontoret bli mer motiverande och fastighetsägarna slipper att ständigt bygga nytt. En win-win för alla.

Kvalitetsmagasinet

Fler trendspaningar