Flygandet fortfarande under förpandeminivåer – affärsresenärerna uteblir

Ny statistik från flygorganisationen International Air Transport Association (IATA) visar att flygandet. globalt sett, fortfarande ligger på lägre nivåer än före pandemin.

Den totala passagerartrafiken låg i juli på 75 procent av nivån före pandemin. Inrikesflygandet ligger på högre nivåer (86,9 procent) jämfört med med den internationella trafiken som kommer upp i 67,9 procent mot 2019.

Samtidigt syns en trend att affärsresenärerna i allt större utsträckning överger business class. Flygbolagen har höjt priserna rejält vilket fått många företag att dra öronen åt sig.

En affärsresa på de längsta rutterna, exempelvis mellan New York och Sydney, kan nu kosta upp mot 20 000 dollar i business class. Det är mer än det dubbla priset jämfört med före covid-19-pandemin, skriver Bloomberg.

Nu syns tendenser att företagen väljer att flyga ekonomiklass i stället – eller helt avstår affärsresor.

Bloomberg skriver att med stigande priser är det osäkert om flygbranschen kommer att återhämta sig till nivåerna före pandemin över huvud taget.

IATA

Bloomberg

Fler trendspaningar