KTH Live-In Lab får Sveriges största batterilager i flerbostadshus

Studentboendet och forskningslabbet KTH Live-In Lab installerar Sveriges största batterilager i ett flerbostadshus.

– Vi ska forska om den optimala balansen mellan solceller, elanvändning, batterilager och elpriser. Dessutom ska vi demonstrera den, det är därför vi har batterier på plats, säger Monika Topel Capriles, forskare vid avdelningen Kraft- och värmeteknologi på KTH.

Ett högaktuellt problem som forskarna ska titta närmare på är att elkonsumtion varierar både över årstiderna och från timme till timme. Klimatomställningen kommer innebära att samhällets elförbrukning ökar, samtidigt som vi går över till allt mer sol- och vindkraft, som inte är planerbar på samma sätt som andra energislag. Det är här energilager kommer in i bilden då de kan hjälpa till med lastbalansering i elnätet.

– Batteriet skulle också kunna ladda från elnätet när solen inte skiner och priset är lågt, och antingen lagra och sälja eller använda vid tillfällen då priset är högt. Det blir en ganska dynamisk optimeringssituation. Vilka beslut är bäst? Mest lönsamma? Bättre för miljön?

Batterier motsvarande 186 kWh har redan installerats och inom kort kommer 180 kWh till.

Förutom forskning som har med energianvändning att göra kommer det att forskas kring allt från algoritmer och affärsmodeller för deltagande i flexibilitetsmarknader, till beteende och brand- samt riskfrågor.

– Extra intressant med detta batteri och placeringen i ett flerbostadshus är just kopplingen teknik-människa, där man kan undersöka olika sätt att med teknikens hjälp möjliggöra ett mer hållbart beteende, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab.

KTH

Fler trendspaningar