Landskrona får Sveriges största batterilager

Sveriges största batterilager kommer att installeras i Landskrona kommun nästa år. Det kommer att ha en effekt på 20 megawatt och uppta en yta på 4 000 kvadratmeter.

Batterilagret, som ska stå klart sommaren 2023, kommer att ha två syften. Dels att bidra till att bibehålla balansen i elnätssystemet frekvens så att det håller sig kring 50 hertz, dels att underlätta för nya industrier som vill etablera sig i kommunen.

Inom några år vill Pågen öppna en ny anläggning i Landskrona. Man har även haft planer på att öppna en anläggning i Malmö, men avvaktat på grund av att eltillgången inte kunnat garanteras.

– Så ska det inte behöva bli i Landskrona, säger Johan Holmstedt, vd för Landskrona energi.

De tre bolag som står bakom batterilagret är förutom Landskrona energi, Renewable Energy Systems (RES), och Scandinavian Capacity Reserve (SCR).

Batterilager är ännu så länge relativt ovanliga i Sverige, men troligen kommer de att bli fler. Utanför Norden, till exempel i Storbritannien, är de desto vanligare.

– Det är nu vi här i Norden börjar få ett behov och ett regelverk för den här typen av installationer, säger Magnus Mattsson, marknadschef på Renewable Energy Systems.

Sydsvenskan

Landskrona Energi

Fler trendspaningar