Kartläggning av resvanor ska ge bättre trafikplanering

Hur reser stockholmarna? Det ska ett avancerat projekt i Kista kartlägga. Målsättningen är mer effektiva transporter, minskade bilköer och en mer hållbar stad.

I projektet har tre busslinjer i Kista i nordvästra Stockholm, totalt 50 bussar, försetts med wifi-sensorer som tillsammans med avancerade algoritmer gör det möjligt att säga exakt var tiotusentals resor börjar och var de slutar. Även gps- och fordonsdata, AI och mobildata används. Detta för att kunna visa flödena av fotgängare, cyklister, bilister och kollektivresenärer.

Syftet med projektet är att utforska hur data kan användas för att få grepp om resvanorna i detalj och i förlängningen ge underlag för ett mer effektivt trafiksystem och en mer hållbar stad.

Bland annat ska det ge underlag för hur delningstjänster ska utformas, var nya busslinjer bör sättas in och för att utveckla dagens trafikplanering.

Innovationsprojektet, som fått namnet SMART, sker i samverkan mellan Kista Science City, SL, trafikoperatörerna Nobina, Keolis och Arriva, forskare från statliga RISE, teleoperatören Tre, samt teknikbolagen Bumbee Labs, Ramboll och Savantic.

Bussmagasinet

Fler trendspaningar