Nya hybridarbetet stressar var tredje chef

Det nya hybrida arbetssättet har försvårat ledarskapet för många chefer. Det visar en ny undersökning.

Enligt en undersökning av tidningen Chef känner sig 36 procent av cheferna mer stressade nu än under pandemin. 70 procent uppger att stressen beror på att de fått mer att göra, medan 31 procent säger att det har att göra med att det blivit svårare att leda i den nya hybridtillvaron.

27 procent tycker att ledningen är otydliga kring hybridarbetet, medan 24 procent tycker det är svårt att hantera medarbetare som är ovilliga att vara tillbaka på jobbet. 17 procent upplever att medarbetarna har tappat sitt engagemang och 13 procent att de mår dåligt. Ett annat stressmoment är strulande teknik vid hybridmöten.

Markant ökad stress efter pandemin

Enligt Pär Pettersson, biträdande professor i personal- och arbetslivsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, har arbetslivet efter pandemin visat sig vara allt annat än ”business as usual”.

”Vi försöker hitta en ny lösning utifrån pandemin där alla individer har nya uttrycksformer för vad vi önskar oss och vilka krav vi vill ställa. Många har omvärderat sin livssituation. Nya spänningsfält har öppnat sig. Det är en helt ny problematik och det klassiska är att chefen ska sitta på svaren. Att ha 40 frågande medarbetare och stressade chefer hela vägen upp till toppen, det är inte hållbart på sikt.”, säger han till Chef.

Svårt leda i nya hybridtillvaron

Det nya sättet att arbeta där medarbetarna kanske bara är på kontoret två dagar i veckan, och då ofta olika dagar, ställer mycket stora krav på chefernas förmåga att samordna och styra upp på en strategisk nivå, så att arbetet fungerar och flyter på.

Pär Pettersson säger att han är djupt oroad över att cheferna ser det som sin uppgift att hantera stressen när det egentligen handlar om brister i hur arbetet är organiserat.

Han ser en risk att det i slutändan är cheferna som får betala det högsta priset för den högre stressnivån, med mindre tid för återhämtning, hem och familj, försämrad exekutiv och kognitiv förmåga, samt sämre relationer till medarbetarna.

Enligt psykologen Niclas Almén handlar det också om förändringen i sig, som det nya hybridarbetslivet skapat. En förändring är en belastning och om man redan är väldigt belastad som chef är varje liten förändring i sig stressande.

Chef

Fler trendspaningar