Helsingborg testar elbilspool med trådlös laddning

Visionsbild: Krook & Tjäder.

Helsingborg blir först i världen med en elbilspool där elbilarna laddas trådlöst via en skena i gatan.

Laddskenan kommer att finnas på vid en mobilitetshubb på Rektorsgatan, som ingår i Helsingborgs stads innovationssatsning H22 Slottshöjden.

Där kommer elbilar finnas som, när de lämnas tillbaka efter körning, får sin laddning direkt från en skena i gatan.

Mobilitetshubben på Rektorsgatan är en del av forskningsprojektet Steet Moves. Det är ett Vinnovafinansierat projekt som leds av ArkDes Think Tank i samarbete med bland annat Göteborg, Helsingborg och Umeå. ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Medverkar i projektet gör även Öresundskraft, Elonroad och Move About.

Helsingborgs stad

Fler trendspaningar