Världens första fabrik för vindkraftstorn i trä

Världens första fabrik för vindkraftstorn av trä har invigts i Göteborg. Bakom satsningen – som har flera miljömässiga fördelar – står företaget Modvion. Redan om två år beräknas ytterligare en fabrik stå klar.

Vid invigningen konstaterade Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, att han ser satsningen som viktig, även globalt.

– Världen står inför en stor utmaning där vi behöver minska klimatutsläppen och där den privata sektorn leder utvecklingen i omställningen. I Göteborg ser vi nu flera stora investeringar med bland annat elektrifiering av fordonsflottan och en ny batterifabrik. Där är tillgången på grön el en väldigt viktig del i deras verksamhet.

I den nyinvigda fabriken kommer man främst att arbeta med teknikutveckling och med att bevisa konceptets genomförbarhet. Enligt Otto Lundman, vid på Modvion, räknar man med en snabb utveckling och en omsättning på en miljard kronor redan 2025.

– I Sverige behöver vi på kort tid dubblera elproduktion för att klara klimatomställningen i industrin och transporterna och vi vill göra det med så låga initiala utsläpp som möjligt. Vi är stolta över att kunna stryka 30 procent av klimatutsläppen från vindkraft i ett slag genom att byta ut tornet mot trä.

Att bygga torn för vindkraft av trä har stora miljömässiga fördelar. Bland annat kan tornen byggas i moduler, vilket ger såväl enklare transporter som möjlighet att få en mer effektiv elproduktion då tornen kan byggas högre. Det första tornet som ska byggas i den nya fabriken är beställt av Varberg Energi. Det ska bli 150 meter högt och ha en kapacitet på 2 MW.

Modvion

Fler trendspaningar