Så kan Sveriges första vätgasdrivna förskola fungera som energibuffert

Kronoparken i Mariestad. Det är Sveriges första vätgasdrivna förskola. Med solceller och vätgas är den helt självförsörjande på el och värme året runt. Under den ljusa årstiden ger den till och med ett överskott som kan skickas ut i det lokala nätet och i ett nödläge försörja samhällskritiska funktioner med energi.

Den unika förskolan i Mariestad invigdes i januari i år. Den är uppförd i två våningar och har åtta avdelningar för sammanlagt 140 barn.

Taket, som är täckt av solceller, har tio graders lutning för att optimera instrålningsvinkeln och anläggningen får en bedömd årsproduktion på 167 MWh.

Förutom huvudbyggnaden har förskolan två teknikhus, varav det i det ena finns elektrolysör som gör vätgas av överskottselen, samt kompressor, gastankar och bränsleceller.

– När vätgasen kommer ut ur elektrolysören håller den 30 bar, och matas in i kompressorn som höjer trycket till 300 bar. På så vis kan vi lagra 1 140 kilo vätgas i tankarna, säger Hans-Olof Nilsson, grundare och teknikchef på företaget Nilsson Energy som levererat energilösningarna.

Då ett kilo vätgas innehåller 33 kWh energi kan närmare 38 MWh –omkring 23 procent av årsproduktionen – lagras. Elbehovet under vintern tillgodoses sedan genom att vätgasen körs genom bränslecellerna.

Gå off-grid

Genom att spillvärmen från elektrolysören används till att värma bland annat varmvatten och att spillvärmen från bränslecellerna höjer temperaturen i bergvärmehålen, kan systemets verkningsgrad ökas till 80 procent.

Hans-Olof Nilsson framhåller att Kronoparkens förskola inte bara blir självförsörjande för egen del utan också kan bidra till nätstabiliteten genom att såväl kunna leverera el som att kunna gå helt off-grid utifrån.

– Den kan fortsätta sin verksamhet oberoende av externa faktorer, och alla förskolebarn och deras föräldrar kan samlas där och ha el, värme och matlagningsmöjligheter även om de övergripande systemen slås ut. Man kan också tänka sig ett läge där Kronoparken skickar ut el, som Vänerenergi via sina ställverk skickar vidare till samhällskritiska funktioner som sjukhuset eller varhelst elkraften behövs.

Energi & Miljö

Fler trendspaningar