Sveriges första klimatpositiva stadsdel får fokus på odling

Illustration: Skanska.

Ett levande bostadsområde med fokus på odling och social hållbarhet – och dessutom Sveriges första klimatpositiva stadsdel. Det är det tänkt att Ljusekulla utanför Helsingborg ska bli.

För byggherren Skanska har den nya satsningen inneburit flera utmaningar. En av de första var att definiera vad en klimatpositiv stadsdel faktiskt innebär.

– Och när man ska skapa en ny definition måste man involvera många aktörer, som Boverket, IVL och Sweden Green Building Council. Så det har tagit tid, säger Henrik Fajerson, manager för OneSkanska i Öresund.

Parallellt med definitionsarbetet har Ljusekullas strukturplan växt fram i nära samarbete med externa partners. Målet har fått styra processen och exploateringsgraden anpassats efter klimatkrav, inte tvärtom.

Något inte helt vanligt i byggsammanhang är att Fakulteten för psykologi vid Lunds universitet och Lantbruksuniversitet i Alnarp anlitats. Lunds universitet har bidragit med expertis inom livskvalitet, säkerhet och trygghet och SLU med kunskap om innovativ odling. Det sistnämnda inte minst för att de 80 hektar där Ljusekulla planeras består av odlad åkermark och en framtida livsmedelsproduktion har integrerats i strukturplanen.

Odling ska genomsyra hela området

– Vår utgångspunkt har varit att det ska vara lika mycket odling när området är byggt som det är nu och dessutom skapa en bättre biologisk mångfald, berättar projektledaren Karin Hedström. Vi tittar också på agroforesty där man kan blanda fruktträd och grödor. Odlingen ska genomsyra hela området.

Den sociala hållbarheten och tryggheten är en annan viktig del av projektet. Superviktigt, menar Karin Hedström.

– Här ska man kunna trivas, leva och växa som singel, familj, gammal, ung och det ska vara lätt att göra rätt ur ett hållbart, cirkulärt perspektiv.

Energiförsörjningen i Ljusekulla kommer att baseras på solceller, vindturbiner på trämaster, hybridvärmepumpar, biokolspanna, batterier och vätgaslagring. Enligt Henrik Fajerson är Skanska redo att sätta spaden i marken redan 2024, förutsatt att detaljplanen finns på plats.

– Men det krävs mod från både näringsliv, politik och samhället i stort för att förverkliga detta projekt med den tidplanen. Det här ligger högt upp på mångas agendor och många pratar om det, men nu är det dags att gå från ord till handling.

Skanska

Fler trendspaningar