Fem nya sätt att hybridarbeta

Unity är ett exempel på en Community - ett av de nya sätten att hybridarbeta på. Bild: Unity.

Satellitkontor, On demand, Hybrid 3:2, Scalup och Community – det är fem nya sätt att mötas i det nya hybridarbetslivet.

Det är tidningen Chef som tipsar om fem nya sätt som kan vara aktuellt att hybridarbeta på.

Satellite – ett småskaligt satellitkontor som placeras en bit utanför staden eller på en attraktiv plats. Behöver inte vara ett eget kontor utan kan även delas mellan flera företag.

On demand – är ett koncept för företag som inte anser sig behöva ett fast kontor men ändå ser ett behov av att medarbetarna möts fysiskt. Det kan vara var som helst som passar in bolagets affärstänk – en co-working-hubb, ett utomhusmöte med walk-and-talk eller ett kök, där man ses för att laga mat tillsammans. Däremellan sitter alla och arbetar hemma.

Hybrid 3:2 – för företag som behöver ett kontor halva arbetstiden. Två företag hyr kontoret tillsammans men medarbetarna är på plats olika dagar i veckan.

Scaleup – är ett koncept för företag och organisationer som har behov av skalbara ytor, med en mindre fast del som kan kompletteras med större ytor vid behov.

Community – innebär att arbetsplats, bostad, sociala aktiveter, mat och service samlas på ett och samma ställe. Särskilt värdefullt kan det vara för företag som behöver rekrytera in kompetens från övriga delar av landet eller världen och då vill erbjuda arbetstagarna ett helhetskoncept.


Chef

Fler trendspaningar