Genombrott för teknik som kan lagra solel i 18 år

Maria Quant och Zhihang Wang är två av dem som forskar på den nya tekniken. Foto: Chalmers.

Forskare vid Chalmers i Göteborg har gjort ett genombrott med en ny banbrytande teknik för att fånga in solenergi, lagra den i en molekyl upp till arton år och sedan frigöra den som el när den behövs.

Tidigare har forskarna visat hur energin i systemet kan utvinnas som värme. Nu har man kommit längre och även lyckats få det att producera el. På sikt är målsättningen att den nya tekniken ska driva elektronik som laddar upp sig själv med lagrad solenergi.

– Generatorn är ett ultratunt chip som skulle kunna ersätta batterier och solceller i elektronik som hörlurar, smarta klockor och telefoner. Än så länge genereras bara en liten mängd el, men de nya resultaten visar att konceptet fungerar. Det ser väldigt lovande ut, säger Chalmersforskaren Zhihang Wang.

Tekniken grundar sig på det Chalmersutvecklade solenergisystemet Most – Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems. Förenklat bygger tekniken på en specialdesignad molekyl som byter skepnad i kontakt med solljus.

Det unika med lösningen är också att molekylen är geografiskt oberoende.

Nyligen testade de svenska forskarna att skicka en solladdad molekyl till forskarkollegor i Shanghai. Där frigjordes sedan energin och omvandlades till el med hjälp av en generator.

Det banbrytande sättet att producera el presenterades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports Physical Science.

Chalmers

Fler trendspaningar