Snabbt, bekvämt och sömlöst – så vill ungdomar resa

Snabbt, bekvämt och sömlöst – så vill unga att deras transporter ska fungera. Det innebär att de hellre tar bilen än cykeln eller kollektivtrafiken.

Det är NTF Väst som frågat dryga 1 000 ungdomar (15–24 år) i Västra Götaland och Halland om resvanor och färdbeteenden.

Den rapport som tagits fram utifrån undersökningsresultatet visar att 7 av 10 ungdomar åker bil dagligen eller åtminstone flera dagar i veckan. 4 av 10 åker kollektivt och inte fler än 3 av 10 cyklar dagligen eller flera gånger i veckan.

– Om de unga får välja så är det främst snabbhet, tillgänglighet och bekvämlighet som avgör vilket färdmedel de använder, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst. Det vi ser i denna studie är att miljövänlighet ses som en bonus, det är inte en primär eller avgörande faktor när det gäller de ungas val av färdsätt.

För unga är det, konstaterar NTF Väst, viktigt att kunna färdas spontant, att kunna resa utan att behöva vänta för länge och att inte behöva planera för mycket. Behovet handlar om ett förhållningssätt som är spontant och ”i stunden”. Det ska vara snabbt, bekvämt och sömlöst.

Det gör bland annat att kollektivtrafik, som inte alltid fungerar tillfredsställande, upplevs som krångligt och begränsande av ungdomarna.

Inte heller möjligheten till vardagsmotion och fysisk aktivitet gör cyklingen särskilt attraktiv, konstaterar Cecilia Friis.

Rapporten Ung mobilitet

Fler trendspaningar