Urbana samfälligheter ger större intresse för miljö och hållbarhet

En gemensam trädgård i Denver, Colorado - Foto Steve Adams Unsplash.

Större eget inflytande för hyresgäster. Det är något som leder till ett större intresse kring natur- och klimatfrågor. Det visar nya studier. Johan Colding, professor i miljövetenskap, tror att urbana samfälligheter kan bidra till övergången mot ett fossilfritt samhälle.

Att få förvalta den egna gården, det egna huset och den egna närmiljön. Det skapar engagemang. Forskare inom hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle föreslår nu därför en helt ny förvaltningsrätt där medborgarna själva får incitament att kunna påverka sin egen närmiljö.

Tanken är inte unik. Exempel på att detta går att genomföra med framgång finns både i Europa och i USA. I Berlin, sköts hela parker om av intresseföreningar och människor som bor i närheten.

– Vi vill skapa den här möjligheten, säger Johan Colding. Det händer nämligen något med människor, inte minst barn, när de börjar göra någonting med händerna och denna skaparkraft föder också ett lärande om och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Johan Colding menar vidare att dessa samfälligheter också kan komma att spela en viktig roll rent socialt.

– Tänk vad ett gemensamt projekt, med kontakter med andra människor, kan göra för att bryta utanförskapet på riktigt.

Forskarna ser framför sig en mångfald där det kommer att se olika ut i olika kvarter och med olika växtslag och nya spännande lösningar med energisystem som är lokalt anpassade.

– Det kommer att ske ett lärande och det skapar mötesplatser där människor från olika kulturer kan byta kunskaper kring, fröer, grödor, blommor och en massa andra erfarenheter. Samtal och fysiska möten som skapar det sociala kapital som är så viktigt att få till stånd idag.

Högskolan i Gävle

Fler trendspaningar