Det här gör en riktigt bra mobilitetshubb

Illustration: Trivector.

Vad är egentligen en mobilitetshubb och vad krävs för att den ska göra verklig nytta? Detta klargör mobilitetsexperten Christer Ljungberg i en artikel.

Ordet mobilitetshubb etablerades som ett nyord i det svenska språket så sent som 2021. Då var definitionen: ”en anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas. Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser.”

Så resonerar nu också flera kommunala parkeringsbolag som bygger om p-hus till mobilitetshubbar.

Christer Ljungberg håller med om att tillgången till mobilitetstjänster är en viktig del av vad en mobilitetshubb kan vara. Men det räcker långt ifrån för att få den att fungera optimalt, skriver han i Dagens Industri.

En hubb brukar i andra sammanhang definiera ett nav, ett centrum eller en medelpunkt, som till exempel en flygtrafikhubb. Det används också för att beskriva en enhet som kopplar samman olika enheter i ett datanätverk.

Om vi överför den betydelsen till transportområdet ska alltså en mobilitetshubb fungera som ett nav för mobilitet i ett område. Det är en plats eller en byggnad, nära invånarna, som rymmer olika möjligheter för resor och transporter, som kan göras utan att behöva äga ett eget fordon. 

Service kan läggas till

Just den delade mobiliteten är en av de viktigaste delarna när det gäller mobilitetshubbar. De bästa mobilitetshubbarna ligger därför nära en kollektivtrafikhållplats, de har många olika fordon som kan delas; en bilpool och en cykelpool med elcyklar och lådcyklar och de har laddmöjligheter för dem alla.

För att ytterligare krydda konceptet kan service i form av kafé, butik, paketutlämning, co-working space läggas till.

Viktigt är också att mobilitetshubbar ligger på rimligt gångavstånd från användarna.

Ibland är det svårt att veta exakt vilka mobilitetstjänster som kommer efterfrågas när man startar en hubb. Därför är det bra om hubben är flexibel vad gäller ytor och utrymmen.

Det krävs förstås också en bra digital infrastruktur som tillhandahåller en app där användaren kan boka alla de olika mobilitetstjänsterna på ett enkelt sätt.

När väl hubben är på plats gäller det att berätta att den finns, hur den fungerar och vilken nytta den kan göra för användarna.

”Det betyder att en bra fungerande mobilitetshubb kräver tre delar av infrastruktur: fysisk, med platsen och alla de olika mobilitetstjänsterna, digital, med mjukvara och appar och en mjuk del, med information och nudging för att öka användandet”, konstaterar Christer Ljungberg.

Dagens Industri

Fler trendspaningar