Framtidens arbetsplats – ett hybriduniversum?

Vilka blir pandemins långsiktiga effekter på arbetslivet och hur ser framtidens kontor ut? Det är frågor som fastighetsbolaget Atrium Ljungberg försökt besvara i studien Hybriduniversum – Flera framtider för arbetslivet.

Pandemin har fått stora följder och förändringar för vårt samhälle. En är att väldigt många tvingats – eller fått möjligheten – att arbeta hemifrån. Frågan är vad som händer nu när pandemin tycks släppa sitt grepp och det mesta återgår till det normala.

– Pandemin har inneburit ett paradigmskifte. Vi har snabbspolat vårt arbetssätt med fem–tio år och blivit mer digitala. Det finns ett stort behov av att samla kunskap för att förstå vad som blir det nya normala för att också kunna fatta rätt beslut för framtiden, sade Marco Checchi, inredningsarkitekt på Stockholm Studios, på ett webbinarium då rapporten presenterades.

I sin rapport har Atrium Ljungberg identifierat trender som kan komma att påverka framtidens arbetsliv. En påtaglig trend är ett ökat fokus på hållbarhet och välmående. Därför har också ett avsnitt i rapporten fått titeln ”Från arbetsplats till hälsopalats”. Det är något som fastighetsägare i planeringen av framtida kontor bör fokusera på.

En annan trend är att kontoren behöver utgå mer från mänskliga behov. Det konstateras att det allt mer går från det funktionella till det emotionella och att framtidens kontor behöver utformas för. Det är en fråga som inte minst drivs av yngre generationer som kommer in i arbetslivet.

Om kontoren de senaste åren har varit aktivitetsbaserade kommer de, enligt Atrium Ljungbergs rapport, i framtiden också att bli allt mer relationsbaserade. I studien anser sex av tio tillfrågade företagsledare att social sammanhållning är en viktig aspekt när framtidens kontor utformas.

Just det sociala betonas även av de anställda som intervjuats. 73 procent av medarbetarna säger att de saknat att umgås med kollegor och ser det som den främsta anledningen att gå tillbaka till kontoret.

En fråga som tas upp är om kontorsplatser kommer att behövas alls i framtiden. Det tror Atrium Ljungberg. Många som intervjuats har upplevt fördelar med distansarbete. Bland fördelarna nämns sådant som minskad restid och att det är lättare att få ihop livspusslet. Men allt har inte varit positivt. På minussidan finns minskad gemenskap med kollegor.

Något som sannolikt kommer att bestå även efter pandemin är viljan att bibehålla den individuella frihet och den möjlighet att styra sin arbetstid som distansarbetet inneburit.

Noterbart dock att chefer och medarbetare har olika bilder av framtidens kontor. 45 procent av medarbetarna vill jobba hemifrån majoriteten av veckan, men cheferna ser helst att de anställda är på kontoret större delen av tiden.

Enligt Atrium Ljungberg kommer framtidens kontor att handla om att ta tillvara på det bästa från distansarbetet och den fysiska arbetsplatsen.

– För att kunna erbjuda en kompromiss kommer antalet flexibla kontorslösningar att fortsätta växa, tror Atrium Ljungberg. Före pandemin utgjorde den flexibla kontorsmodellen med hubbar, coworking och leva-bo-kontor enbart två procent av den kommersiella fastighetsmarknaden, År 2030 förväntas den ha stigit till att omfatta 30 procent av samma marknad.

Rapporten baseras på mer än 200 intervjuer med vd:ar, djupintervjuer med forskare och experter och drygt 1 000 intervjuer med medarbetare.

Här kan du ladda ner rapporten

Fler trendspaningar