Ett nytt globalt samarbete mellan Volvo Bussar och Stena Recyclings dotterbolag Batteryloop ska förlänga livet på uttjänta batterier från elbussar.

När batterierna inte längre går att använda för att driva elbussarna ska de få ett andra liv som energilager i till exempel fastigheter och laddstationer.

När batterierna används i elbussar behöver de ha hög kapacitet för att driva bussarna. Men när de byts ut har de ändå en stor del av kapaciteten kvar, vilket betyder att de kan användas som energilager.

– Genom detta erbjuder vi en hållbar cirkulär lösning för Volvo Bussars batterier. Samarbetet betyder också att vi kan vända en kostnad till en intäkt för kunden, säger Rasmus Bergström, vd Batteryloop.

Det nya avtalet som undertecknades nyligen är ett globalt samarbetsavtal. Det berör alla de batterier som Volvo Bussar ansvarar för, i elbussar som går i trafik runt om i världen.

– Ett energilager är som en stor powerbank som ger användaren stor flexibilitet, och som kan bidra till att generera intäkter. Vi ser en snabbt ökande marknad i olika typer av fastigheter, men även när det gäller laddstationer för elfordon både inom industrin och övriga samhället, säger Rasmus Bergström.

Batteryloop och Volvo Bussar driver sedan tidigare ett gemensamt projekt, tillsammans med Stena Fastigheter där bussbatterier används som energilager för att ge elektricitet till bostadsområdet Fyrklövern i Göteborg. Elektriciteten som lagras kommer från solpaneler på husens tak.

Stena Recycling