Kan artificiell intelligens hjälpa oss att minska utsläppen av växthusgaser och hantera följderna av ett förändrat klimat? Det tror innovationsmyndigheten Vinnova och forskningsrådet Formas som nu finansierar åtta projekt med sammanlagt 50 miljoner kronor.

Thomas Bergendorff, utlysningsansvarig på Vinnova, säger till Sveriges Radio att Vinnova ser en stor möjlighet med artificiell intelligens.

– Givet att det finns väldigt mycket data inom klimat och väder. Så det finns en bra grogrund för artificiell intelligens att kunna göra en stor nytta.

I ett av projekten, som leds av Hushållningssällskapet Skåne, ska AI användas för att sammanställa de stora mängder data som samlas in av modern jordbruksutrusning. Detta för optimera grödotillväxten på ett sätt som är bra för klimatet.

Vidare ska ett projekt vid Linköpings universitet använda AI-baserad bild- och textanalys genom citizen sensing, som ska ge varningar för extremt väder och dess effekter.

Ett tredje projekt som leds av Umeå universitet ska stödja anpassning när det gäller folkhälsa till smittsamma sjukdomsrisker till följd av klimatförändringarna.

Läs mer om de övriga projekten via länken nedan.

En ny omgång av utlysningen AI i klimatets tjänst planeras att öppna under 2021.

Vinnova