I ett nytt projekt ska Göteborg Energi testa teknik som gör det möjligt för elbilar att med sin batterikapacitet stödja elnätet, så kallad vehicle to grid-teknik.

Projektet Vehicle-to-X (V2X) ska bedrivas under tre år och förutom Göteborg Energi deltar Polestar, Ferroamp, CTEK och Chalmers. Förhoppningen är att utveckla teknik som gör det möjligt för elbilar att med sin batterikapacitet bidra till minskning av effekttoppar, reservkraft vid strömavbrott eller stödtjänster för elnätet.

Göteborg Energi har identifierat två huvudsakliga användningsområden för V2X. På elnätssidan kan det leverera tjänster för att stödja och balansera det lokala elnätet, då elnätbolagen själva inte kan äga energilager idag (annat än för att täcka de egna nätförlusterna).

Elhandeln och marknadssidan vill å sin sida utveckla tjänster för att delta på marknaderna för olika handelstjänster.

– För att detta ska fungera, kommer analysen och utvecklingen av relevanta affärsmodeller att vara nödvändig. Kunderna måste uppleva att de får fördelar av att ställa sitt fordons batterier till elsystemets förfogande. Därför kommer analysen och utvecklingen av affärsmodeller för V2X att vara central för att vi ska lyckas, säger Henrik Forsgren. säger Henrik Forsgren, utvecklingsstrateg inom Energihandel & Mobilitet på Göteborg Energi.

Göteborg Energi