Högre bonus om du köper vegetariskt, jämfört med om du köper rött kött. Så vill livsmedelskedjan Hemköp knuffa sina kunder i en mer hållbar riktning.

Hemköp har förnyat sitt lojalitetsprogram och som en del i lagt in en högre bonuspoäng för de kunder som väljer klimatsmarta livsmedel.

– Vi kommer premiera det vi kallar ”goda handlingar” och vi kommer använda vår kundgrupp som en plattform för att testa nya hållbarhetsinitiativ, säger Hemköps vd Simone Margulies till SvD.

Veckans vego

Inledningsvis kommer färskt frukt och grönt, samt vad kedjan kallar veckans vego, att ge dubbla bonuspoäng. Därefter kommer bonusen variera mellan olika varor.

Simone Margulies poängterar dock att kedjan inte vill komma med pekpinnar till sina kunder.

– Vår ansats är att inspirera kunden att göra hållbara val, säger hon.

Ambitionen är att Hemköp ska bidra till att halvera konsumenter­nas klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion till 2030.

Svenska Dagbladet