Växjö har startat ett projekt med testbäddar för entreprenörer som vill utveckla affärsidéer inom matproduktion och lokalproducerade odlingar. Kanske blir de framtidens stadsbönder.

– På en bit mark som i nuläget inte används och med inspiration från olika stadsodlingsprojekt ville vi testa vad som händer med den lokala entreprenörsandan om vi erbjuder en odlingsyta och rätt förutsättningar, säger Sofia Asplund på Växjö kommuns hållbarhetsavdelning.

Tanken är entreprenörer ska kunna testa affärsidéer inom matproduktion och lokalproducerade odlingar för att se om de kan utvecklas vidare till egna företag inom gröna näringar.

Låg risk

En av de stora fördelarna med testbädden är den låga risk som entreprenörerna tar. Att arrendera en testbädd kostar 5 kr/kvm och per år och Brände udde erbjuder bäddar mellan 200 – 500 kvm. Området är instängslat och det finns vatten indraget.

I området, Brände udde, finns i år fyra entreprenörer som testodlar, varav en kommit igång med eget företag som bland annat levererar grönsaker till lokala restauranger.

– Den som är intresserad av att komma igång med en testodling behöver egentligen inte mer än energi och engagemang. Man behöver varken ha företag eller stort kapital för att komma igång, det viktiga är att man vågar och vill testa sin idé, säger Sofia Asplund.

Växjö kommun