Växjö kommun ska leda ett EU-projekt för att utveckla digitala lösningar för att städer. Projektet har sikte på innovationer för exempelvis smarta värmesystem för fastigheter och ett stadsövergripande snöövervakningssystem.

– Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och innovatör ska bidra till utveckling av unika spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö och som dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands, säger projektutvecklare Bo Hjälmefjord.

Projektet ska bidra till etablering av en gemensam IT-plattform, utveckling av minst tio digitala tjänster baserade på identifierade behov och utmaningar, samt minst sex digitala tjänster baserade på data.

Inom projektet kommer workshops genomföras som ska involvera kommuninvånarna för att öka samverkan och nyttan kring de digitala produkter som tas fram.

Projektet är treårigt och går under namnet DIACCESS. Det startar 1 september 2019 och genomförs av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. Budget är på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions.

Urban Innovation Actions (UIA) riktar sig till städer med över 50 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. UIA finansierar för närvarande 55 projekt i 17 olika europeiska länder. I Sverige finns än så länge bara ett annat projekt, nämligen ”Fossil Free Energy Districts” (FED) som drivs av Göteborgs stad/Johannisbergs Science Park med bland annat Chalmers, RISE och Ericsson som partners.

Växjö kommun