Vattenfall kan komma att börja använda vindkraftstorn i trä för sin landbaserade vindkraft. Vattenfall har nu ingått ett avtal med Modvion, om att utvärdera om det går att använda deras trätorn i kommande vindkraftsparker.

Omkring en fjärdedel av den klimatpåverkan som uppstår när ett vindkraftverk tillverkas kommer från tornet. Stål och betong är de vanligaste materialen, men enligt Vattenfall kan det vara möjligt att istället använda trä i vissa vindkraftverk.

– Vattenfall har stor erfarenhet av att bygga vindkraft och genom att arbeta tillsammans kan vi påskynda utvecklingen av nästa generations vindkraftsparker. Med torn byggda i trä kan vindkraften bli helt klimatneutral, säger Otto Lundman, vd på Modvion.

Vattenfall har en portfölj med potential om cirka 5000 MW för projekt på land, under utveckling eller byggnation, på sina olika marknader.

Vattenfall