Tyskland har varit tidigt ute med tåg med vätgasdrift. Nu ser det ut som även Sverige kan få vätgasdrivna lok på två sträckor: Inlandsbanan och Kinnekullebanan.

Erfarenheterna från Tyskland är så här långt mycket positiva. De båda första passagerartågen med vätgasdrift har redan kört sammanlagt med än 180 000 kilometer och under 2022 ska enligt planerna ytterligare 14 vätgasdrivna tåg tas i trafik. De kommer, precis som de båda första, att ersätta befintliga dieseldrivna tåg.

– Redan från första början var våra passagerare mycket nyfikna på tågen. De vinner både på sin väldigt låga ljudnivå och sin utsläppsfria drift, särskilt i tider av klimatförändringar, säger Andreas Wagner, Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB).

Satsning inom ElectriVillage Mariestad

Kinnekulletåget har tidigare blivit utsedd till den vackraste tågresan i Sverige. Den blir nu inte bara vacker utan också klimatsmart när dieselloken ska bytas ut mot vätgasdrivna. Satsningen på vätgas genomförs inom ElectriVillage Mariestad, en test- och demonstrationsplats för att ställa om industrin mot hållbara lösningar.

Inom ElectriVillage har Mariestads kommun hittills bland annat byggt en vätgastankstation som drivs av egenproducerad solenergi och startat upp en logistikhub för hållbar distribuering av varor. De har också påbörjat arbetet med att bygga en självförsörjande förskola driven av vätgas.

Även Inlandsbanan har bestämt sig för att gå samma väg som Kinnekullebanan. Målsättningen är att loken ska drivas med vätgas och det så snart den planerade moderniseringen och renoveringen av banan är klar år 2024. Genom satsningen ska Inlandsbanan kunna genomföra koldioxidfria transporter från Norrland genom halva Sverige och därmed även hjälpa de företag som köper transporttjänsterna att bli mer klimatvänliga.

Succé för vätgasdrivna tåg i Tyskland – nu ska flottan utvidgas

Kinnekullebanan på väg mot vätgasdrift