Med hjälp av studenter från KTH ska dieselloken på Kinnekullebanan ersättas med vätgasdrivna. Den natursköna tågbanan längs Vänerns strand är ett av flera projekt där Mariestad är föregångare på vätgasområdet.

Inom satsningen, ”Electrivillage”, som får EU-bidrag, har Mariestad bland annat byggt Sveriges första tankstation med närproducerad vätgas, startat en logistikhubb för gröna leveranser och planerar att uppföra en förskola som är självförsörjande på energi.

Satsningen på att driva den 121 kilometer långa järnvägslinjen är inte enkel att genomföra. Det vet KTH-studenterna i kemiteknik som skissat på lösningar för var och hur vätgasen ska produceras och tågen tankas.

– Den största utmaningen var att vätgasproduktionen skulle vara off-grid, frikopplad från elkraftnätet. Det ställde mycket högre krav på att garantera att det alltid fanns vätgas tillgängligt. Sedan var det ett pussel att få ihop tågrutter för pendlare i regionen, klara av räckvidden och att tågen skulle tankas på samma ställe varje dag, säger Erik Östling, en av kemistudenterna i projektet.

Per Alvfors, professor i kemi- och energiteknik och handledare för studentprojektet, är övertygad om att vätgasen har potential för tågdrift, inte minst utomlands med många tåglinjer som inte är elektrifierade. I Sverige planeras även för att utveckla vätgasdrivna tåg på den 130 mil långa Inlandsbanan.

2024 ska de första vätgasdrivna tågen rulla på Kinnekullebanan.

KTH