Värmland och Dalarna ska bli bättre på att bygga fler och större byggnader av trä. Det är syftet med projektet Indbygg, som startar i januari och ska pågå i tre år.

– Syftet med projektet är framförallt att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader i trä. Det finns för lite kunskap om fördelarna med att bygga riktigt stora projekt i trä och den behöver stärkas, säger Gunnar Hellerström på Paper Province, som driver projektet.

Ytterligare ett syfte är att stärka samarbetet mellan de olika företag som är verksamma inom träbyggnation och som tillsammans kan bilda en stark kompetensnod inom området.

Ett stort antal aktörer ingår i projektet: Region Värmland, Karlstads Universitet, Industriellt Utvecklingscenter Dalarna, Stora Enso och Byggdialog AB samt flera värmländska kommuner.

Den 6 – 7 februari hålls konferensen Tree2Tower i Karlstad. På konferensen kommer deltagarna få lära sig mer om träbyggande och skapandet av en träbyggnationshub i Värmland och Dalarna.

Paper Province