Nu lanseras världen första kollektion arbetskläder som visar plaggens totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det är företaget Fristads som den 1 september börjar sälja kollektionen Fristads Green med miljövarudeklarationen EPD.

Plaggen har genomgått en livscykelanalys och fått miljövarudeklarationen Environmental Product Declaration, EPD. I dag används EPD inom till exempel byggsektorn, men har aldrig tidigare applicerats på kläder.

Miljödeklarationen EPD kartlägger produkten utifrån bland annat materialval, vatten och elförbukning vid produktion och färgningsprocesser. Plaggen i kollektionen Fristads Green har skapats med en process som minimerar användningen av material, energi och transporter.

– Fristads ville skapa något som kunde säkerställa att det gör skillnad för miljön och det här projektet innebär en verklig milstolpe för klädbranschen. Klädindustrin behöver konkreta verktyg för att mäta sin påverkan och öka transparensen, och den här standarden kan lika gärna användas för modeplagg som arbetskläder, säger Sandra Roos, doktor och textilforskare på RISE, som varit delaktig i att ta fram EPD-rapporten.

Fristads