Essential Living har rankat världens tio mest trafikerade tunnelbanesystem utifrån vad resenärerna tycker är viktigast.

Poängen är satt med hänsyn till åtta faktorer:

  • Tillgänglighet (stegfri åtkomst)
  • Bekvämlighet (öppettider och kontaktlös betalning)
  • Husdjursvänlighet
  • Anslutning till WiFi
  • Komfort (luftkonditionering och WC)
  • Valuta för pengarna (priser för enkelbiljett respektive månadsabonnemang)
  • Infrastruktur (tunnelbanesystemets och tågens ålder, spårlängd m.m.)
  • Kapacitet (årliga passagerare)

Shanghai Metro i Kina toppar listan följt av Tokyo Metro i Japan, Mexico City Metro och London Underground. Lägst poäng får Paris Metro, Beijing Subway och Moskva Metro.

Andra fakta ur undersökningen:

Endast två system har helt stegfri access till tunnelbanetågen: Shanghai Metro och Seoul Subway.

Beijing Subway har flest passagerare per år: 38,5 miljarder.

Madrid Metro har minst antal passagerare per år: 657 miljoner.

NYC Subway är den enda tunnelbanan som har öppet dygnet runt.

Mexico City Metro har den mest prisvärda tunnelbanan, medan London Underground är dyrast.

London Underground är å andra sidan mest komfortabel att resa med och Mexico City Metro minst komfortabel.

NYC Subway får högst poäng för sin infrastruktur, vad gäller ålder för system och tåg, topphastighet och spårlängd. Lägst poäng får Madrid Metro.

Essential Living