Livsmedelsforskare vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har inlett ett samarbete under titeln Food Tech Links.

Tanken är att Food Tech Links ska bli ledande i landet inom livsmedelsforskningen och bidra till lösningar som kan omsättas inom företagen i framtidens hållbara livsmedelssystem.

Autonoma odlingssystem, vertikal och urban odling i cirkulära system, växtförädling för hälsomervärden och minskat matsvinn är några nyckelområden för att skapa nyttigare och mera hållbara livsmedel.

– Dagens komplexa problem inom livsmedel och hållbarhet, inte minst i ett hälso- och klimatperspektiv, kräver forskningssamarbeten, säger dekan Håkan Schroeder vid SLU i Alnarp.

Vid en workshop på LTH i mars, med ett femtiotal forskare från de båda lärosätena, diskuterades gemensamma forsknings- och undervisningssamarbeten under rubriken Forskning och innovation för en hållbar framtid.

SLU