I ett nytt unikt samarbetsprojekt går fem aktörer samman för att bygga ut laddinfrastrukturen på landsbygden i Kalmar län. Hittills har 200 lämpliga platser lokaliserats.

Det är Coompanion Kalmar län, Hela Sverige Kalmar län, Miljöfordon Sverige, regionen och Länsstyrelsen, som gått samman i satsningen.

– Det här angreppssättet har vi inte sett tidigare någonstans där regionen och länsstyrelsen är med, säger Henrik Wennesund som är projektledare för Servicelyftet på Coompanion Kalmar län som initierat projektet med laddstolparna.

Varje laddstation kostar mellan 200.000 och 500.000 kronor och förhoppningen är nu att hitta fler intressenter som vill samverka med att bygga ut laddinfrastrukturen.

– Ytterst är det här en servicefråga. Om man ska behålla verksamheter på landsbygden så måste det råda samma förutsättningar där som det gör i tätorterna, säger Henrik Wennesund.

–  Laddning för genomresande kommer bli en väldigt stor grej framöver, och därför är det här en ganska viktig sak. Man exkluderar inte landsbygden bara för att man kör elbil, utan man kan faktiskt ta sig fram, ladda och besöka de här platserna. Många av dem är också besöksmål som behöver få folk dit.

Förhoppningen är att alla laddstationer ska vara på plats om två till tre år.

SVT Småland