När kan det bli lönsamt för svenska hushåll att gå off-grid, det vill säga att helt koppla bort sig från elnätet? Det har två KTH-studenter studerat i en rapport de tagit fram för Power Circle.

– Analysen om huruvida det kan bli ekonomiskt rationellt för en kund att gå off-grid är kanske det mest spännande i rapporten då den, så vitt vi vet, är den första i sitt slag att publiceras i Sverige, säger Jesper Björkman, en av två rapportskrivarna.

Huvudfokus för rapporten har varit att försöka svara på om och i så fall när det i Sverige kan bli lönsamt att gå off-grid i större skala.

Då det idag finns allt för få kända fall där hushåll själva valt att helt och hållet frikoppla sig från elnätet har de två studenterna istället modellerat två villor: en i Östersund och en på Gotland.

Det två hushållen utrustades med solceller, batterier och vätgassystem med elektrolysör, tankar för vätgaslagring och bränslecell, och systemen dimensionerades för att täcka hushållens elkonsumtion året om.

Under sommaren användes överskottet av solel för att producera vätgas som lagrades i tankarna, för att sedan åter omvandlas till el i bränslecellen på vintern. Båda hushållen antogs ha elbil, bergvärme och ett enkelt styrsystem så att effektertopparna reducerades.

Prosumenter

Som jämförelse undersöktes även två typer av prosumenter, så kallade hybridhushåll, med solceller respektive solceller och batterier. Båda anslutna till elnätet.

Rapportförfattarna betonar att deras slutsatser bygger på många antaganden, men att en offgrid-lösning sannolikt inte är lönsam förrän år 2040.

Det långsiktigt billigaste sättet att försörja ett svenskt hushåll – både i norra och södra Sverige – med elektricitet, är en hybridlösning: att ha egna solceller och batteri, men också vara kopplad till elnätet, det vill säga att vara delvis självförsörjande.

Enklare gå off-grid i flerbostadshus?

Power Circle vill nu gå vidare och undersöka förutsättningarna för att gå off-grid i flerbostadshus eller områden med flera hushåll. I så fall kan det vara lättare att ta en större kostnad för ett vätgaslager.

Den typen av projekt är redan på gång, exempelvis har Vårgårda Bostäder ett pågående projekt med målet att göra ett antal miljonprogramshus självförsörjande, och i början av sommaren annonserades det att bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping planerar att bygga flerbostadshus utan koppling till nätet.

Power Circle

Läs rapporten här