Inom kort startar ”Future-Proof Cities” – en unik satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling. Satsningen som drivs gemensamt av högskolorna i Gävle, Dalarna och Mälardalen, ska hitta lösningar hållbar stadsutveckling som kan implementeras direkt i medelstora svenska städer.

De tre högskolorna får 25.9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan ”Future-Proof Cities” med inriktning på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i städer. Satsningen sker i nära samverkan med näringslivet som också satsar runt 25 miljoner kronor.

Det speciella med en företagsforskarskola är att den bygger på en samhällsdialog där akademin samverkar med näringslivet och samhällsplaneringen. Det innebär att lösningar för en hållbar stadsutveckling kan implementeras och testas direkt.

 – Vi kommer att prioritera stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna och Borlänge. Här är urbaniseringen också väldigt stark, men mycket av forskningen har hittills handlat om de stora städerna, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle