Det syns en allt tydligare trend bland unga att välja arbetsgivare som visar på engagemang för hållbarhet. Det visar Sveriges största och mest omfattande karriärundersökning där 24 208 studenter på 33 universitet och högskolor rankat vad som är viktigt i val av framtida arbetsgivare. 

Enligt Universeum, som ligger bakom undersökningen, är det en av de första undersökningarna som ger en tydlig bild av jobbpreferenserna hos generation Z, alltså personer födda från mitten av 90-talet till mitten av 00-talet, som nu är i majoritet på svenska universitet och högskolor.

Undersökningen visar att 47 procent av studenterna prioriterar miljömässig hållbarhet högst, 33 procent social hållbarhet och 20 procent ekonomisk hållbarhet. 45 procent av studenterna säger också att de aktivt väljer bort arbetsgivare som saknar hållbarhetstänk i sin affärsmodell.

Även etisk standard prioriteras högt. En annan tydlig trend är vikten av att känna trygghet på sin arbetsplats.

Universum