Det är främst kvinnor och unga som driver övergången till mer vegetarisk mat. Det visar årets Vegobarometer som publiceras av Axfood.

Enligt Vegobarometern, som publicerats sedan 2016, har det på fem år skett stora förändringar. Tydligaste förändringen är att de som äter vegetariskt några gånger i veckan blir allt fler medan de som aldrig äter vegetariskt blir allt färre.

Andelen flexitarianer, det vill säga de som äter vegetariskt 2 – 6 gånger i veckan, har på fem år ökat från 19 till 29 procent. Andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent.

Nästan en fjärdedel (23 procent) uppger att de kommer att fortsätta ändra matvanorna och äta mindre kött under det kommande året. Över hälften (58 procent) anger klimat och miljö som det huvudsakliga skälet, medan 27 procent anger hälsoskäl som orsak till minskat köttätande. Unga anger i betydligt högre utsträckning klimat- och miljöskäl som orsak till att man planerar att äta mer vegetariskt framöver, medan äldre i högre utsträckning anger hälsoskäl.

Undersökningen visar också att andelen vegetarianer minskat marginellt och andelen veganer ökat något. Fler kvinnor än män (10 procent mot 4 procent) är vegetarianer eller veganer.

Bland unga är 16 procent vegetarianer medan endast 1 procent av äldre är det.

I undersökningen, som utförts av Kantar-Sifo, deltog 1 583 personer.

Axfood