Anna Höjer, vd på Transdev Sverige.

Ju längre restriktionerna för att minska spridningen av coronaviruset håller i sig, desto större är sannolikheten att de nya arbets- och resvanor som har etablerats, blir det nya normala.

Den slutsatsen drar Transdev, Sveriges tredje största kollektivtrafikoperatör, efter att ha genomfört en enkätundersökning om nya arbets- och resvanor.

I enkätundersökningen som gjordes i september med 1007 personer, svarade 42 procent av respondenterna att de fortfarande arbetar eller studera hemifrån i större utsträckning. Av dessa uppgav drygt 20 procent att de tänker fortsätta med det även efter att pandemin är över. Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes i maj.

Ju längre pandemin pågår desto mer präglar det våra vanor

– Ju längre pandemin pågår och restriktionerna gäller, desto mer präglar de våra vanor. Vi ser att svenskarna vänjer sig vid sina nya arbets- och resvanor och att vi sannolikt inte kommer kunna återgå till vardagen som gällde innan pandemin började, säger Anna Höjer, vd på Transdev Sverige.

Av de som uppger att de under normala omständigheter oftast reser kollektivt till jobb eller skola säger 34 procent att de har ändrat sitt färdsätt under pandemin. Av dessa uppger 13 procent att de inte kommer, eller inte vet om de kommer, att återgå till kollektivtrafiken efter pandemin.

– Det positiva är att 60 procent av kollektivtrafikresenärerna uppger att de kommer att fortsätta resa kollektivt när pandemin är över. Men att hela 13 procent uppger att de sannolikt inte återkommer till kollektivtrafiken efter pandemin är oroväckande, detta skulle motsvara ett intäktsbortfall på cirka 3,5 miljarder per år för hela branschen, säger Anna Höjer.

Kollektivtrafiktrafikresan har ersatts av olika alternativ där det främsta är att man inte alls reser utan i stället ses och handlar digitalt (61 procent), eller ställer in sina resor (47 procent). Reser man så tar man bil i större utsträckning (52 procent) eller cyklar och går (37 procent).

Transdev