Dagens byggnader behöver bli mer multifunktionella. De anser Tyréns som i projektet Coinplace ska ta reda på vad det finns för hinder och möjligheter att byggnader används för fler än ett ändamål.

– Vi vill visa vilka fördelar det finns med att använda en byggnad för mer än ett syfte. Förutom det uppenbart hållbara i att vi kan bygga färre nya hus finns det ekonomiska incitament för fastighetsägare som erbjuder flexibla lösningar där fler kan samutnyttja utrymmen, säger Lars Marklund, projektledare på Tyréns.

Förhoppningen är att få fram ett antal tjänster som dels kan underlätta för fastighetsutvecklare att designa nya byggnader, så att de kan användas till flera ändamål, dels bättre nyttja befintliga byggnader.

Projektet pågår i två år och är öppet för alla intressenter som vill vara med och påverka eller som driver egna kompletterande initiativ.

Tyréns