Den 4 juni i år invigdes Nordens första Well-certifierade kontorsfastighet – en 14 000 kvadratmeter stor byggnad i Hyllie, mellan Malmö City och Öresundsbron.

– Det finns flera olika miljöcertifieringar inom byggsektorn, men Well är den enda internationella byggstandarden som tar hänsyn till människors välmående på jobbet, säger Åsa Jentsch, arkitekt på Kanozi, som har ritat kontorsbyggnaden Eminent, för Castellums räkning.

The Well Building Standard har utvecklats av Well Building Institute (IWBI) i New York. Kontoret i Hyllie är det första som fått certifieringen i Norden.

Utgångspunkten för standarden är att människor som mår bra presterar bättre. Den bygger på sju års research där man studerat rapporter och publiceringar kring hälsa hos personer som vistas i den byggda miljön. Studierna har gjorts i samråd och med hjälp av ledande vetenskapsmän, läkare, arkitekter och personer med kunskap inom välmående

– Jag tror att den här typen av certifieringar kommer att öka i Sverige, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. Inom fastighetsbranschen är det vanligt med olika miljöcertifieringar gällande materialval, energianvändning och andra hårda värden. Well är den första certifieringen som även tar hänsyn till de mjuka värden som påverkar välmåendet hos alla som dagligen befinner sig i byggnaden.

Höga krav på luft, ljud och ljusmiljö

– Förutom höga krav på luft, ljud och ljusmiljö så är det viktigt med naturliga material samt mycket växter och även konst som påverkar vårt välmående. Här finns också en restaurang som serverar näringsriktig mat där en del av grönsakerna närodlas på husets takterrass, säger Filip Elland.

Här finns också cykelgarage, möjligheter till yoga, samt utearbetsplatser.

Well består av sju områden som bedöms utifrån olika kriterier:

  • Luft – ge förutsättningar för hälsosam luft, till exempel bra ventilation, solavskärmning och värmealstrande maskiner i separata rum.
  • Vatten – tillgång till rent dricksvatten. Svenskt kranvatten är av god kvalitet och bör främjas framför flaskvatten.
  • Ljus – ljusdesign med rätt exponering samt tillgång till dagsljus för att motverka ansträngda ögon och sömnproblem.
  • Kost – tillgång till hälsosam näringsriktig mat för att undvika snabbmat.
  • Fitness – byggnaden ska främja till rörelse och en aktiv livsstil. Till exempel närhet till kollektivtrafik, cykelparkering, attraktiva trapphus, aktiv utemiljö samt möjlighet till träning.
  • Sinnesstämning – skapa en god arbetsmiljö för välbefinnande med till exempel estetiskt tilltalande inslag, naturinslag och annat som skapar lugn, glädje och trevnad samt utrymme för både avkoppling och social samvaro.

Castellum har ytterligare sex andra pågående projekt där man arbetar mot en Well-certifiering, bland annat på det egna kontoret i Stockholm.

Läs mer om Eminent

Castellum – Work for Tomorrow